Z dniem 5.05.2016 r. – postanowieniem sądu Sygn. akt I Ns Rej. Pr. 59/16, Rej Pr 3057 dokonano  zmiany wydawcy czasopisma „PrzypadkiMedyczne.pl”.

Dotychczasowy wydawca: Krystyna Palczewska COMVIDEO zostaje zmieniony na  nowego wydawcę: MEDUCASE Sp. z o.o.

 Z dniem 31.12.2019 firma COMVIDEO Krystyna Palczewska zakończyła działalność.

logotyp firmy MEDUCASE Sp. z o.o.